Návod ako sa dostať z registra dlžníkov

Ako sa dostať von z registra dlžníkov.

Jedna pôžičky, druhá pôžička, tretia pôžička… Možno to poznáte aj vy sami, ak ste už do kolotoča splátok nastúpili. Áno, niekto zvláda splácať aj niekoľko úverov naraz, no nie každý dokáže odhadnúť svoje sily. Alebo inak – niekto stratí zamestnanie alebo sa mu v rodine vyskytne vážna záležitosť a so splácaním sú naraz problémy.

Nepríjemný zápis v registri dlžníkov

Vážnejšie problémy so splácaním väčšinou končia exekúciou, no v prvom rade zápisom do registra dlžníkov. Banky či nebankovky totiž na také veci nezabúdajú a chcú si to pamätať aj naďalej. Vy máte potom pri žiadosti o úver problém, keďže každá spoločnosť má zo zákonná povinné nahliadať do registra dlžníkov. Áno, dokonca aj nebankové spoločnosti. Pôžičky bez registra sú viac menej hudbou minulosti.

Na mieste je teda otázka – ako sa dostať von z registra dlžníkov? Odpoveď by mohla byť: splaťte všetky svoje dlhy. To však nie je jednoduché a dokonca ani ľahko realizovateľné. Aj v prípade, že by ste svoje dlhy skonsolidovali pomocou pôžičky na refinancovanie, tak nemusíte mať vyhrané. V registri dlžníkov budete určitú dobu vedený aj naďalej a navyše vaša platobná morálka bude zaznamenaná takmer natrvalo. Poďme sa však spoločne pozrieť ako čo najefektívnejšie takúto situáciu riešiť.

Ako sa dostať z registra?

Prvý spôsob sme vám už načrtli – z registra sa môžete dostať prostredníctvom konsolidačnej pôžičky a následne počkať istý čas. Teraz sa však pozrieme na ďalšie možnosti, ktoré môžete využiť.

1. Oddlženie osoby

Oddlženie je voľba mnohých ľudí, ktorí sa dostali do neriešiteľnej finančnej situácie. V dvoch krokovom procese však platia isté pravidlá, ktoré budete musieť dodržať, resp. splniť isté podmienky.

Na čo by ste si pôžičku brať určite nemali.

Na začiatok tiež uvedieme, že oddlženie trvá vyše 3 rokov a až potom sa dostane von z registra. Áno je to zdĺhavé, no radšej to urobiť hneď ako neskôr. Dobrou správou pre vás je aspoň to, že počas tohto obdobia dlhy už nenarastajú, čo bolo na SR uzákonené roku 2006.

Prvý krok je konkurz

Ako prvé musíte podať návrh na oddlženie príslušnému súdu a zaplatiť poplatok cca 660 €. Je to pomerne dosť, no s jeho výškou nenarobíte asi nič. Pre úspešné oddlženie musíte splniť nasledovné podmienky:

  • Počet veriteľov nie je vyšší ako 50.
  • Dlžník musí mať majetok vo výške aspoň 1660 €.
  • Výška dlhov musí byť vyššia ako 1 660 €.
  • Dlžníkov majetok neprekračuje sumu 165 000 €.
  • Dlžník nemal v predošlom roku obrat viac ako 330 000 €.
  • Príjem vo výške minimálnej mzdy (aspoň).
Ako prebieha oddlženie potom?

Doba oddlženia je 3 roky a počas tejto doby musí dlžník zaplatiť 30 % zo všetkých pohľadávok. Vyhotoví sa presný splátkový kalendár a splácate. Následne po uplynutí doby 3 rokov a zároveň po splnení súdom predpísaných podmienok, môže dlžník smelo povedať, že je oddlžený.

Veritelia (banky, nebankovky, či súkromní investori) už nemôžu použiť exekúciu a dlžník je úplne zbavený všetkých dlhov. Skutočne sa tak jedná o jeden z mála účinných spôsobov ako sa dostať nielen z registra dlžníkov, ale aj zo siete nekonečných splátok.

2. Odstránenie záznamu z registra dlžníkov

Snáď viete, čo znamená slovíčko bonita. Ak nie, tak sa jedná o akési skóre, ktoré prisudzuje finančná inštitúcia každému žiadateľovi o pôžičku. Ak je bonita nízka, tak úver nezískate, prípadne za cenu horších podmienok, ak ju máte vysokú, tak sa môžete zasa tešiť na výhodnejší úrok a bezproblémové vybavenie. Zápis v registri dlžníkov veľmi razantným spôsobom znižuje vašu bonitu. Takmer v žiadnej banke s ním nepochodíte – ale to už asi viete.

podpis_ziadosti

Ak nemáte nárok na vyššie opísané oddlženie, tak sa skúste obrátiť na samotný register dlžníkov. Napríklad taký SOLUS (slovenský register) vymaže záznam o vašom dlhu až za 3 mesiace, no niekedy až za 3 roky. Preto sa často ľudia čudujú, prečo sú v zápise, keď splácajú riadne a momentálne nemeškajú so žiadnou splátkou. Na čiernej listine sa totiž môžete ocitnúť aj pri menších a krátkodobých problémoch.

Je teda dobré v takom prípade napísať písomnú žiadosť o vymazanie záznamu z registra. Takúto žiadosť nezabudnite podpísať, pričom váš podpis musí byť overený (notár alebo na matrike či obecnom úrade). Urobte tak v prípade, že si nie ste vedomí dlhov a ste vedený v registri.

3. Už ste splatili celý dlh? Rozviažte zmluvu!

Ak ste mali problémy so splácaním, no už ste všetko uhradili a splatili veriteľovi celý dlh a aj napriek tomu ste stále v registri, tak máte aj ďalšiu možnosť. Rozviažte zmluvu s poskytovateľom, čím tiež odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podpísanie zmluvy o pôžičke.

Výrazne tým urýchlite dobu, počas ktorej bude váš záznam kompletne vymazaný. Pri tomto spôsobe si pripravte doklad totožnosti a nevyhnete sa ani overeniu. Následne bude musieť register dlžníkov váš záznam vymazať, keďže stratí právo na uchovávanie informácii o vašej osobe. V prípade, že by tak neurobil, máte právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Vymazanie z registra dlžníkov nie je hračka

Skutočne to nie je hračka a tiež ani otázka pár minút či dní. Nemusíte zúfať, stále máte možnosti ako sa dostať z registra. Pozor si však dávajte na to, aby ste sa tam neocitli opäť kvôli neuváženej pôžičke, ktorú v skutočnosti vôbec nepotrebujete.

Technicky zajišťuje Disqus